Particulieren

Particulieren kunnen bij ons terecht voor:

  • Het verzorgen van een aangifte inkomstenbelasting.
  • Het verzorgen van een aanvraag voor een beschikking inkomstenbelasting.
  • Het beoordelen van opgelegde aanslagen en verzorgen van eventuele bezwaarschriften.
  • Het begeleiden bij en zo nodig verzorgen van een aanvraag voor een financiering.
  • Assistentie bij het invullen van alle soorten formulieren.
  • Hen “second opinion” op het gebied van verzekeringen en pensioenen etc.

 

De kosten voor:

  • Een aangifte inkomstenbelasting bedragen € 65,00.
  • Voor beschikking en bezwaarschrift zijn € 30,00.
  • Voor assistentie bij invullen van overige formulieren enz., vragen wij een bedrag wat afhankelijk is van de tijd die hieraan besteed wordt. (gebaseerd op een uurtarief van € 37,50)
  • Voor bezoek aan huis c.q. ophalen van stukken vragen wij een bedrag van € 10,00 extra.

Hoe werken wij:

Zodra een particulier, voor de eerste keer, contact met ons op neemt proberen wij direct een afspraak te maken om, indien gewenst, een bezoek te brengen een het adres van de cliėnt. Deze afspraken kunnen desgewenst plaats vinden tussen 9.00 ’s morgens en 22.00 ’s avonds en, indien noodzakelijk ook in het weekend.

Tijdens dit onderhoud proberen wij alle benodigde gegevens te noteren.

Vervolgens nemen wij deze gegevens mee naar kantoor waar wij deze verwerken tot een aangifte etc. Wij streven er naar om binnen een week de aangifte of elk ander gewenst document te produceren. Vervolgens verzorgen wij de inzending van de documenten en sturen tegelijkertijd een kopie van de documenten naar de cliėnt.

Cliėnten waar wij al eerder contact mee hebben gehad en waarvan wij dus in het bezit zijn van een aantal gegevens kunnen, indien gewenst, volstaan met het inzenden van de benodigde gegevens waarna wij voor de verwerking zorg dragen.