Ondernemingen in nood

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Een ondernemer in nood kan vroeg of laat geen beroep meer doen op de diverse dienstverleners omdat de rekeningen niet meer betaald worden.

Hij staat er dan alleen voor.

Wij zijn bereid om als klankbord / gesprekspartner / adviseur te functioneren.

Orientatiefase:

De ondernemer legt ons, gratis, zijn problemen voor. Samen met hem / haar stellen wij vast of er nog perspectief is voor de onderneming. (Indien noodzakelijk toetsen wij in deze fase bij onze collega’s onze bevindingen.) Indien wij geen perspectief meer zien communiceren wij dat duidelijk naar de ondernemer toe.

Vermoedelijk eindigt hier onze samenwerking. Indien de ondernemer er echter prijs op stelt dat wij hem/haar behulpzaam zijn bij een, eventueel zachte, landing dan zijn wij daartoe bereid. Voor deze werkzaamheden brengen wij een gematigd tarief van € 25,00 per uur in rekening.

Doorstart:

Samen met de ondernemer stellen wij een plan van aanpak op. In onderling overleg bepalen wij de taakverdeling. Indien gewenst kunnen wij behulpzaam zijn met:

  • Correspondentie met betrokken partijen.
  • Overleg met diverse instanties zoals Bank en Overheid
  • Administratieve vastlegging en fiscale zaken / Debiteuren beheer.
  • Aanbieden van een crediteurenakkoord.
  • (Laten) doorlichten van de verzekeringsportefeuille.

Mede afhankelijk van de mate waarin ook wij vertrouwen hebben in de goede afloop zijn wij bereid om de ondernemer tegemoet te komen. Wij factureren onze werkzaamheden tegen ons basistarief. Vervolgens stellen wij de ondernemer, mogelijk, in de gelegenheid om onze rekening gefaseerd te betalen. (Meerdere opties mogelijk.)

Weer gezond:

De ondernemer heeft, na het betalen van onze rekeningen, geen enkele verplichting om de relatie voort te zetten.

Natuurlijk stellen wij dit wel op prijs.

Zo is er de mogelijkheid dat wij, in de vorm van een participatie, deel nemen in de onderneming. Dit kan b.v. in de vorm van een gering percentage van de aandelen of als commandiet. Een van de voordelen van deze participatie kan zijn dat wij door onze betrokkenheid problemen in de toekomstig mede kunnen voorkomen. Een ander voordeel is dat door een sterker eigen vermogen het vertrouwen in de onderneming, b.v. door financiers, toe neemt.