Administratiekantoor Eindhoven

Bent u op zoek naar een Administratiekantoor in Eindhoven dat betrouwbaar, betaalbaar en persoonlijk is? Wij “VNIS” komen graag met u in contact. Starters en bestaande MKB en ZZP ondernemers zijn zeer welkom bij ons regionaal werkend administratiekantoor. Als regionaal werkend kantoor zijn wij bekend met de regionale ontwikkelingen en zijn wij in staat om daar op in spelen. Er zijn natuurlijk meerdere redenen waarom een ondernemer op zoek gaat naar een administratiekantoor. De huidige boekhouder of diens opvolger levert niet de prestaties die met ervan verwacht. Anderen vinden de gehanteerde tarieven onderwerp van zorg en storen zich aan de lange rij van 5 minuten gesprekken op de declaraties. Ondernemers kunnen ook op zoek zijn naar aan administratiekantoor met een volledige dienstverlening inclusief de loonadministratie. Voor starters is het met name belangrijk dat er in de opstartfase voldoende aandacht aan de begeleiding wordt geschonken. Bij VNIS spreken wij uw taal, behandelen wij u niet als een nummer, en gaat “de teller” niet lopen bij korte contacten. Wij zijn een klein kantoor met een vast aanspreekpunt voor elke relatie waar inmiddels toch ook al weer meer dan 15 jaar ervaring aanwezig is.

Betaalbaar
Wij hanteren bijzonder betaalbare tarieven. (Zie elders op de site) Deze zijn mede mogelijk door onze filosofie waarbij kosten enkel gemaakt worden als ze onvermijdbaar zijn.Daarbij zorgen we er wel voor dat er voldoende budget beschikbaar is voor de ontwikkeling van ons personeel en proberen wij gezamenlijk de ontwikkelingen binnen ons vakgebied op de voet te volgen.

Meedenken
Het is voor ons belangrijk om uw organisatie, handelswijze en “business” te kennen. Dat is een voorwaarde om optimaal in te spelen inzake de kansen en mogelijkheden op financieel, belastingtechnisch en organisatorisch vlak voor uw onderneming. Wij proberen u zoveel als mogelijk te laten profiteren van ons netwerk. Naast het afstemmen van vraag en aanbod van producten kan het hier ook gaan om vakkennis of assistentie bij grote projecten. Wij zijn natuurlijk ook gesprekspartner bij belangrijke vragen als; subsidieregelingen; fiscale optimalisatie; pensioenopbouw; opvolgingsvraagstuk; fusie; overname etc.

Vrijblijvend gesprek
De keuze voor een administratiekantoor waarmee u gaat samenwerken is voor u van strategisch belang. (Hierbij te denken aan jaren.) Een goede kennismaking is daarvoor essentieel. Ons spreekt dit zeer aan. Wij bezoeken u graag voor een vrijblijvend “kennismakingsgesprek”. In de regel merken we snel of er een zekere mate van “klik” bestaat tussen u en ons en of er van beide kanten interesse is om tot een samenwerking te komen. Tijdens deze gesprekken kan er verder in worden gegaan op uw wensen / voorwaarden en toekomstvisie. Hierbij te denken aan de gewenste rol van ons kantoor. Wilt u b.v. dat de werkzaamheden bij u op locatie worden uitgevoerd of bij ons op kantoor? Onze voorkeur gaat er sterk naar uit dat de gesprekken bij u op locatie plaats vinden om een goede indruk te krijgen van uw activiteiten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan staat de deur van ons kantoor in Tilburg altijd voor u open.

Contact
Indien u prijs stelt op een bezoek voor een oriënterend gesprek dan verzoeken wij u ons hiervoor uit te nodigen via telefoonnummer 013-4688534 of per e-mail v.nis@12move.nl.